De werkzaamheden voor budgetbeheer bestaan onder andere uit:

•inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen

•invullen van formulieren t.b.v. uitkeringsinstanties

•ondersteuning bij aanvragen van b.v. bijstand, bijzondere bijstand

•opstellen van een huishoudbudget

•eventuele subsidies aanvragen (huur-zorgtoeslag e.d.)

•het instellen van betalingen van vaste lasten

•eventueel hulp bij het openen van bankrekeningen

•verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte (box 1)

•het uitvoeren van allerhande administratieve taken

 

Wat verwachten wij van de cliënt:
•Dat wij gedurende de regeling op de hoogte worden gehouden van veranderingen in inkomen of     gezinssamenstelling
•Een actieve opstelling en medewerking
•Er geen nieuwe overeenkomsten worden afgesloten, tenzij besproken