Het verschil tussen bewindvoering (beschermingsbewind) en bugetbeheer, is dat budgetbeheer niet via de kantonrechter wordt verkregen.

Budgetbeheer is vrijwillig en wordt onderling overeengekomen tussen de cliënt en Lambers-Com.
Samen met de cliënt wordt een budgetplan gemaakt dat op de persoonlijke situatie van de client is afgestemd. 
Alle gemaakte afspraken worden hierin vastgelegd. 
De hoofdtaak bij budgetbeheer is het verzorgen van de financiële administratie.

Er zijn diverse redenen waarom het noodzakelijk kan zijn om in budgetbeheer te komen.
Eventuele schuldeisers zullen makkelijker medewerking verlenen omdat u met een professioneel bureau uw
inkomsten en uitgaven bespreekt en vastlegt.
inkomens-instanties (denk aan Gemeente, UWV) weten dat de formulieren die u in moet vullen/inleveren door een professioneel bureau worden gecheckt. Dit geeft hen de zekerheid dat het ook goed en precies gebeurt.

De werkzaamheden die onder budgetbeheer vallen leest u hier 

Wilt u zich aanmelden, dan vindt u bij downloads het aanmeldformulier.