Het verschil tussen bewindvoering (beschermingsbewind) en bugetbeheer, is dat budgetbeheer niet via de kantonrechter wordt verkregen.

Budgetbeheer is vrijwillig en wordt onderling overeengekomen tussen de cliënt en Lambers-Com.
Samen met de cliënt wordt een budgetplan gemaakt dat op de persoonlijke situatie van de client is afgestemd. 
Alle gemaakte afspraken worden hierin vastgelegd. 
De hoofdtaak bij budgetbeheer is het verzorgen van de financiële administratie.

Er zijn diverse redenen waarom het noodzakelijk kan zijn om in budgetbeheer te komen. De schuldeisers zullen makkelijker medewerking verlenen omdat het inkomen dan bij Lambers-COM binnenkomt.  

De werkzaamheden die onder budgetbeheer vallen leest u hier 

Wilt u zich aanmelden, dan vindt u bij downloads het aanmeldformulier.